F─░L─░ZLER OTOGAZ LPG OTOGAZ DÖNÜ┼×ÜM S─░STEMLER─░ 

 

Filizler Otogaz AKL Otogaz Dönü┼čüm Sistemleri

 

AKL Otogaz Dönü┼čüm Sistemleri AT─░KER taraf─▒ndan üretilen yeni bir LPG otogaz markas─▒d─▒r. Sistemdeki ECU ve enjektörler ─░talya'dan ithal edilmektedir.

Sistemin en önemli parçalar─▒n─▒n ithal ve kaliteli olmas─▒ndan dolay─▒,  montaj sonras─▒ herhangi bir s─▒k─▒nt─▒ ya┼čanmamaktad─▒r. Bu nedenle yerli rakiplerine göre çok daha iyi kalite ve performansa sahiptir.

AKL Otogaz Dönü┼čüm Sistemleri'nin 3-4-5-6 ve 8 silindirli araçlara montaj kitleri bulunmaktad─▒r. Ayr─▒ca Türkiye genelinde yayg─▒n servis a─č─▒na sahiptir.

AKL LPG Sistemleri'nin OBDII özellikli kitleri mevcuttur. OBDII kitlerinin kullan─▒ld─▒─č─▒ montajlarda, sistemden al─▒nan verim artmakta ve arac─▒n performans─▒nda hissedilir bir art─▒┼č elde edilmektedir.

ECU yaz─▒l─▒m─▒ ─░talyan AEB firmas─▒ taraf─▒ndan yap─▒lmaktad─▒r. Elektronik konrol ünitesi (ECU) benzin ECU su ile standart protokolleri payla┼čarak arac─▒n kalibrasyonunda anl─▒k düzeltmeler yaparak, sürekli optimum de─čerleri kullanmas─▒n─▒ sa─člar.

Ayr─▒ca her türlü karburatörlü ve tek nokta enjeksiyonlu araçlar içinde AKL Otogaz Dönü┼čüm Sistemleri'nin montaj kitleri mevcuttur.

ECE R 67-01 Avrupa kalite belgeli olup bu regülasyonun gerektirdi─či tüm ┼čartlar─▒ kar┼č─▒lamaktad─▒r.

 

Filizler Otogaz Aldesa LPG Dönü┼čüm Sistemleri

 

Aldesa Otogaz Sistemleri, 40 y─▒l─▒ a┼čk─▒n süredir imalat sektöründe bulunan sanayici bir ailenin ┼čirketler grubunda yer almaktad─▒r.

Grubun ilk ┼čirketi 1964 y─▒l─▒nda kurulan Üçay Madeni E┼čya Tic. Ltd. ┼×ti.; Türk Demirdöküm, Gazal, ─░pragaz gibi sanayi devlerine radyatör nipeli, LPG tüp kolereti gibi ürünler imal etmi┼čtir.

1965 y─▒l─▒nda Peksan Pres Döküm Sanayi ad─▒yla kurulan ikinci firma, metal dövme konusunda faaliyet göstermeye ba┼člam─▒┼č ve imalat sanayiine yönelik çe┼čitli üretimler yapm─▒┼čt─▒r.

1974 senesinde faaliyet geçen Misa┼č Metal ─░malat San. A.┼×. otomotiv sanayiine yönelik üretim amac─▒yla kurulmu┼čtur. ┼×irket, Tofa┼č (Fiat Türkiye), Renault, Otosan (Ford Türkiye), Chrysler, Uzel gibi otomotiv firmalar─▒na benzin ve mazot otomati─či üretimi yapm─▒┼čt─▒r. 1976 senesinde otogaz dönü┼čüm sistemlerine yönelik ilk Ar&Ge çal─▒┼čmalar─▒ da gene bu firma taraf─▒ndan ba┼člat─▒lm─▒┼č ve 1978 y─▒l─▒nda ilk Türk mal─▒ LPG dönü┼čüm sistemi hayata geçirilmi┼čtir.

1992 senesinde Peksan Pres Döküm San. ve Misa┼č Metal ─░malat San. A.┼×.'nin birle┼čtirilmesine karar verilmi┼č ve Aldesa Otogaz Sistemleri ad─▒yla alternatif yak─▒t sistemleri üretimine yönelik olarak faaliyet göstermesi hedeflenmi┼čtir.

Aldesa Otogaz Sistemleri 1992-1994 dönemini oto LPG dönü┼čüm sistemleri üzerine Ar&Ge a─č─▒rl─▒kl─▒ çal─▒┼čarak geçirdikten sonra 1995 senesinde yenilenmi┼č otogaz dönü┼čüm sistemini piyasaya sürmü┼čtür. Bu tarihten itibaren grubun lokomotif ┼čirketi haline gelen Aldesa Otogaz Sistemleri ISO 9001, ECE-R 67, ECE-R 67-01, R 115 gibi kalite sertifikalar─▒n─▒ alm─▒┼čt─▒r. 1999 senesinden beri otogaz dönü┼čüm sistemlerini ihraç eden firma halen 5 k─▒tada 40'─▒ a┼čk─▒n ülkeye ihracat yapmaktad─▒r.

2001 y─▒l─▒ndan itibaren Ar&Ge faaliyetlerine ba┼članan CNG dönü┼čüm sistemleri de 2007 senesinde firman─▒n ürün gam─▒ndaki yerini alm─▒┼čt─▒r. Aldesa Otogaz Sistemleri, LPG ve CNG otogaz dönü┼čüm kitlerinin karbüratörlü ve enjeksiyonlu tüm modellerini ve S─▒ral─▒ Sistem çe┼čitlerini de üretmektedir.

 

 

Filizler Otogaz Atiker Otogaz Sistemleri

 

AT─░KER taraf─▒ndan üretilen karbüratörlü ve s─▒ral─▒ LPG/CNG Sistemleri, LPG Tanklar─▒ ülkemizde ve dünyada yayg─▒n olarak kullan─▒lmaktad─▒r.

1970 y─▒l─▒nda Mehmet Ali Atiker taraf─▒ndan çelik sacdan sondaj teçhiz borular─▒ üretmek üzere kurulmu┼č küçük bir i┼čletme iken zaman içerisinde geli┼čerek büyüyen Atiker Metal A.┼×. üretim konusunu önce oto LPG tanklar─▒ üretimine kayd─▒rm─▒┼č daha sonra ülkemizde ve dünyada ya┼čanan teknolojik geli┼čmeleri ve piyasalar─▒n taleplerini göz önüne alarak LPG ve CNG yak─▒t sistemleri üretimine yönelmi┼čtir.

Atiker Metal A.┼×.’nin mensubu oldu─ču Atiker ┼×irketler grubu bünyesinde Oto LPG/CNG yak─▒t sistemleri üretimi, tekstil, elektronik, ayakkab─▒, d─▒┼č ticaret, pazarlama konular─▒nda faaliyet gösteren çok say─▒da firma yer almaktad─▒r.

Atiker Metal A.┼×., otogaz sistemleri üretim ve pazarlanmas─▒nda h─▒zl─▒ bir geli┼čim süreci ya┼čayarak bugün bir dünya markas─▒ haline gelmi┼čtir. Atiker Metal A.┼×.’nin Konya’da yerle┼čik 55.000 m2 lik kapal─▒ alana sahip tesislerinde 700 ü a┼čk─▒n beyaz ve mavi yakal─▒ çal─▒┼čan─▒ ile üretti─či yüksek kaliteli ürünler Türk ve dünya tüketicilerinin kullan─▒m─▒na sunulmaktad─▒r. Teknolojinin en son yeniliklerinin kullan─▒ld─▒─č─▒ Atiker Metal A.┼×. üretim tesislerinde ko┼čulsuz mü┼čteri memnuniyeti anlay─▒┼č─▒yla üretilen ürünlerin %60’─▒ 5 k─▒tadaki 40’─▒ a┼čk─▒n ülkeye ihraç edilmektedir.

Atiker Metal A.┼×., i┼čletmeleri bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 ─░┼č Sa─čl─▒─č─▒ ve Güvenli─či Yönetim Sistemi, ISO 10002 Mü┼čteri Memnuniyeti ve Mü┼čteri ┼×ikayetleri Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerini etkin biçimde uygulamaktad─▒r. Atiker Metal A.┼×.’nin üretti─či LPG ve CNG otogaz dönü┼čüm sistemleri dünyan─▒n çe┼čitli ülkelerden al─▒nan çok say─▒da kalite belgesine ve homologasyona sahiptir.

Türk Patent Enstitüsü, 2009 y─▒l─▒nda AT─░KER markas─▒n─▒ “tan─▒nm─▒┼č marka” olarak kabul etmi┼č, bu karar do─črultusunda AT─░KER markas─▒ Türkiye’nin de taraf oldu─ču Paris Sözle┼čmesi kapsam─▒nda anla┼čmaya taraf olan 196 ülkede sadece tescil edildi─či de─čil, tescil edilmedi─či tüm s─▒n─▒flarda da tescil ┼čart─▒ aranmaks─▒z─▒n koruma alt─▒na al─▒nm─▒┼čt─▒r. Atiker Metal A.┼×., son y─▒llardaki yeni ürün geli┼čtirme, yeni teknoloji geli┼čtirme, kapasite art─▒rma çal─▒┼čmalar─▒n─▒n sonucunda üretim kapasitesini geometrik olarak büyütmü┼č, üretim teknolojisini tümüyle yenilemi┼čtir. Bir dünya markas─▒ olman─▒n gere─či olarak Atiker Metal A.┼×. üretim tesisleri bünyesinde yüksek kaliteli, dü┼čük maliyetli üretim için gerekli teknolojik altyap─▒ olu┼čturulmu┼čtur. Atiker Metal A.┼×. Ar-Ge, tasar─▒m ve üretim ekipleri “Çevre Dostu ─░leri Teknoloji Ürünleri” slogan─▒yla mü┼čterilerine yüksek kaliteli ileri teknoloji ürünlerini makul fiyatlarla sunma çabas─▒ndad─▒r. Atiker Metal A.┼×., dünya piyasalar─▒nda süregelen rekabet yar─▒┼č─▒nda hep önde olabilmek, de─či┼čen mü┼čteri istek ve beklentilerini kar┼č─▒layabilmek için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine özel önem atfetmi┼č, bu do─črultuda Selçuk Üniversitesi ö─čretim üyeleri ile i┼čbirli─či yapmak amac─▒yla Selçuk Üniversitesi Teknoloji geli┼čtirme Bölgesinde (Konya Teknokent) bir Ar-Ge birimi olu┼čturmu┼čtur. Atiker Metal A.┼×., Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsam─▒nda ürün portföyünü sürekli geli┼čtirmi┼č, mevcut ürünlerin kalite ve performans─▒n─▒ piyasalar─▒n talepleri ve teknolojik geli┼čmeler do─črultusunda sürekli geli┼čtirmi┼č ve güncellemi┼č, üretti─či her bir parça ve bile┼čende imalat at─▒klar─▒n─▒ azaltm─▒┼č, ürün güvenilirli─čini art─▒rmak üzere potansiyel hata ve ar─▒zalar─▒ önleyici iyile┼čtirmeleri gerçekle┼čtirmi┼čtir.

Atiker Metal A.┼×., mü┼čterilerine ve insanl─▒─ča kar┼č─▒ sorumluluklar─▒n─▒ bir gere─či olarak ürün ve teknoloji geli┼čtirme projelerinin yan─▒nda önemli sosyal sorumluluk projelerini de uygulamaya koymu┼čtur.

 

 

Filizler Otogaz Lovato Lpg Dönü┼čüm Sistemleri

 

1958 y─▒l─▒nda ─░talya’n─▒n Vicenza kentinde kurulmu┼č bir firmad─▒r. Firma kurulu┼čundan itibaren yenilik konusunda öncü olmu┼čtur. Günümüze kadar 6 milyondan fazla araca Lovato montaj─▒ yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

Lovato için kalite her zaman için ana felsefe olmu┼čtur. 1999 y─▒l─▒ndan bu yana ISO 9001-2000 sertifikas─▒ bulunmakta ve 2002 y─▒l─▒ndan beri s─▒f─▒r kilometre araç montajlar─▒ için ISO/TS 16949 ISO/TS 1649 sertifikas─▒ bulunmaktad─▒r.

 

 

Filizler Otogaz Stefanelli LPG Sistemleri

 

35 Y─▒l─▒ a┼čk─▒n bir süredir LPG/CNG Dönü┼čüm Sistemleri üretimi yapan Stefanelli bir italyan markas─▒d─▒r.

Uluslararas─▒ piyasada faaliyet gösteren global bir ┼čirkettir. Dünyan─▒n birçok ülkesinde i┼čbirli─či a─č─▒na sahiptir.

Mühendis ekibi ile sürekli kendini geli┼čtirmekte, AR-GE çal─▒┼čmalar─▒ ile kendini yenilemektedir. Sistemin tüm parçalar─▒ en yüksek kalitede üretilmektedir. Sistemi olu┼čturan tüm ekipmanlar ─░talya'dan temin edilmekte, kendi tesis ve fabrikalar─▒nda geli┼čtirilmektedir.

Mü┼čteri odakl─▒ çal─▒┼čma anlay─▒┼č─▒na sahiptir. Mü┼čteri memnuniyeti en önemli prensipleridir. Bu nedenle mü┼čterilerinin beklentilerine yönelik çözüm önerileri sunmaktad─▒r.

 

 

Filizler Otogaz Zavoli LPG Dönü┼čüm Sistemleri

 

Zavoli’de üretim süreci ISO 9001 standartlar─▒na uygun olarak yüksek kalite standartlar─▒ ile yürütülmektedir.

Üretilen parçalar─▒n maksimum güvenilirli─činin sa─članmas─▒ için, say─▒sal kontrol sa─člayan üretim bantlar─▒ ve cihazlar kullan─▒l─▒r. Güvenilirli─či testler sonucu yeterli bulunmayan hiçbir ürüne otomatik sistem taraf─▒ndan barkod numaras─▒ verilmez.

Parçalar birle┼čtirilmeden önce tek tek kalite kontrolden geçirilir. Parçalar─▒n montaj─▒ otomatik bir hat üzerinde yap─▒l─▒r ve üretim a┼čamas─▒nda zorlu testlere tabi tutulur.

 

 

Filizler Otogaz Prins LPG Dönü┼čüm Sistemleri

 

Prins, 1986'dan beri alternatif yak─▒t sistemleri konusunda uzmanla┼čm─▒┼č bir kurulu┼č olarak

 

dünyan─▒n 50'yi a┼čk─▒n ülkesinde faaliyet göstermektedir.

 

Japonya'n─▒n önde gelen enjektör üreticisi olan Keihin ile i┼čbirli─či içerisinde çal─▒┼čmalar─▒n─▒ ve öncülüklerini

 

sürdürmektedir. 

 

S─▒ral─▒ otogaz sistemleri; LPG/CNG ve hidrojen için tek enjektör sistemi; 

 

ValveCare katk─▒ sistemi ve buhar enjeksiyon sistemi Prins'in mevcut en yüksek teknolojiyle üretti─či ürünleridir.

 

Ayr─▒ca deniz motorlar─▒n─▒n dönü┼čümleri  için üretti─či özel sistemlerde teknolojinin en üst noktas─▒d─▒r.

 

 

filizler otogaz, otogaz filizler, filizler oto gaz, filizler lpg, filizler lpg dönü┼čümü

filizler otogaz otogaz filizler filizler otogaz filizler lpg filizler lpg dönü┼čümü lpg filizler filizler otogaz sistemleri 

filizler otogaz

filizler otogaz izmir

otogaz filizler

filizler otogaz lpg

filizler otogaz lpg dönü┼čümü
filizler otogaz 4.sanayi